OM MINERALVATTEN

Äkta naturligt mineralvatten

Mineralvatten – en källa till liv

Äkta naturligt mineralvatten är vatten som kommer från en vattenkälla och som har silats ner mellan olika jordlager i allt från hundratals år till tusentals år. Halterna av salter och andra mineralämnen varierar stort mellan olika mineralvatten.
En vattenkälla bildas av fallen nederbörd från atmosfären som tränger ner till olika djup av jordavlagringar. Vattnet söker sig hela tiden neråt och under denna process tar det till sig salter och mineraler. Det är denna process som ger varje mineralvattnet sin karaktär. Man kan likna vattenkällor vid underjordiska sjöar.

Det vatten som tappas upp idag har aldrig förorenats eftersom det i regel är mer än 100 år och blir aldrig obrukbart, vilket är en stor fördel för vår hälsa och inre miljö.

Mineralvatten är helt naturligt en ekologisk produkt som tappas upp i tankar direkt från källan, renas genom sandfilter och buteljeras direkt på plats. Mineralvatten får ej transporteras om det ska behålla sin klassificering Mineralvatten vilket är det högsta klassificering inom EU.
Tyvärr får man ej ange på etiketten att det är en ekologisk produkt eftersom en förutsättning för klassificeringen är att det är ekologiskt för att få heta mineralvatten.
Det hade varit ärligare mot marknaden att man verkligen hade fått tala om detta.

Varför ska man dricka mineralvatten

  1. pH värdet i din kropp är en värdemätare på hur din kropp mår och klarar av att hantera sjukdomar. Ligger blodet på pH värdet under 7.35 (större surhetsgrad) är risken mycket för att kroppen utvecklar olika sjukdomar. Idealiskt är att ligga på en aningen basisk nivå (7.35-7.45). En bra pH nivå är en bra grund för hälsa.
  2. Kroppen behöver få i sig olika mineraler o medan ser du de mineraler som vårt mineralvatten innehåller. Den största betydelsen är förekomsten av bikarbonat eftersom den har positiv betydelse för vår hälsa.
  3. Kroppen mår bra av att vi dricker ca 2 l mineralvatten per dag. Vattnet hjälper de inre organen i sitt arbete, transporterar ut slaggprodukter och som bonus får vi en smidig och elastisk hud.

Vårt mineralvatten innehåller följande mg/l

KALCIUM 76 mg
Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion. Den mänskliga kroppen består av cirka 1-2 procent kalcium och 99 procent av allt kalcium i kroppen finns i ben och tänder

MAGNESIUM 3,1 mg
Magnesium är ett mineral som styr viktiga funktioner i kroppen, som nerver och muskler. Brist på magnesium kan visa sig genom bland annat kramper, diabetes och depression

NATRIUM 17,3 mg
Natrium/Salt. Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen som finns i kroppsvätskan utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen. Balansen mellan natrium och kalium påverkar blodtrycket

SULFAT 22 mg
Sulfat är ett av flera saltämnen som kan påverka ditt dricksvatten. Värst bör ej vara mer än 100 mg

KLORID 30 mg
Klorid, eller kloridjon (Cl-), hör till en grupp kallad elektrolyter, dit även bland annat natrium och kalium hör. Klorid har en mängd funktioner i människokroppen, och agerar i samspel med andra elektrolyter bland annat för att kroppens celler ska fungera normalt och vid reglering av kroppens vätske- och saltbalans

BIKARBONAT 221 mg
Om du konsumerar vatten med bikarbonat i små mängder varje dag förbättrar du kroppens funktioner och kan naturligt reglera pH-värdet i blodet genom att minska ditt surhetsindex. Vatten med bikarbonat är en naturlig kur som använts i många år och är ett effektivt sätt att skydda kroppen mot olika sjukdomar

pH 7.6
Blodet bör ligga på ett aningen basiskt värde (7.35-7.45) och kroppen arbetar hårdast med att upprätthålla blodets värde då små skillnader snabbt kan betyda liv eller död.
Benskörhet, smärtor i leder och bindväv, migrän, hjärt- och kärlproblem, förhöjt blodtryck, åldersdiabetes, njursjukdomar, muskelnedbrytning, dåligt näringsupptag och alla följdproblem som kommer därav. Alla nämnda är resultat som kan ha uppkommit av mineralobalanser till följd av en felaktig pH-balans i kroppen

Varför ska du ens bry dig om hur ditt pH-värde är? Därför att en kropp som är i balans ger en bra grund för hälsa. Och en av de viktigaste balanserna (eller jämvikt) i vår kropp är vårt pH-värde.

Stilla & kolsyrat mineralvatten

Äkta naturligt mineralvatten finns som stilla vatten utan kolsyra, men kan även kolsyras och få behålla beteckningen Mineralvatten. Om mineralvatten smaksätts kan det ej behålla sin klassificering utan är då att beteckna som dricksvatten.

Det finns många olika typer av mineralvatten och det viktigaste är pH värdet och mineralsammansättning när man väljer vatten. Det är endast ett basiskt/alkaliskt mineralvatten med pH värde över 7.0 (neutralt) som är välgörande för kroppen eftersom det bidrar till att normalisera pH-värdet i kroppen som bör vara 7.35-7.45.

Artesiskt mineralvatten

Artesiskt mineralvatten uppstår om vattentrycket under det ogenomträngliga lerlagret är så stort att om man borrar genom lagret så pressas vattnet med kraft upp till eller över markens yta. Då sprutar en vattenstråle på flera meter upp från källan av trycket.

Ett artesiskt vatten kan vara flera tusen år gammalt, eftersom det silats längre mellan jordlagren.

Ett artesiskt vatten måste tappas upp direkt från källan för att få behålla sin beteckning artesiskt vatten. Om det transporteras får källan ha beteckningen artesisk källa och beteckningen blir då mineralvatten från en artesisk källa.